เว็บไซต์เก่า

Non Latex Dental Dam 6″ X 6″

MU DENT faculty of dentistry

Non Latex Dental Dam 6″ X 6″

ราคา 750 บาท

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับกันฟันที่จะทำการรักษาให้ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก และควบคุมความชื้นจากน้ำลาย

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 26 °C