เว็บไซต์เก่า

ยาสีฟันเอ็มเดนท์เนเชอรัลพลัส

MU DENT faculty of dentistry

ยาสีฟันเอ็มเดนท์เนเชอรัลพลัส

ราคา 45 บาท

วิธีการใช้ :

แปรงฟันด้วยยาสีฟันเอ็มเดนท์เนเชอรัลพลัส วันละ 2 ครั้ง หรือตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

คุณสมบัติ :

มีฟลูออไรด์ 1,500 ppm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ และยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุจากผิวเคลือบฟัน
มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ในช่องปาก ต้านการบวม คุณค่าจากสารธรรมชาติ Rosemary และ Flower of salt
สารให้ความหวานจาก Sorbitol, Xylitol, Sucralose และ Stevia rebaudiana

คำเตือน :

มีสาร Sodium Fluoride เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟันปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวและมีผู้ใหญ่ดูแล
ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วยให้ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์

ขนาดบรรจุ : ขนาดบรรจุ : 100 กรัม