เว็บไซต์เก่า

ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก (MU-test kit)

MU DENT faculty of dentistry

ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก (MU-test kit)

ราคา 150 บาท

วิธีการใช้ :

1. เทน้ำลายลงบนพื้นผิวในสไลด์ทั้ง 3 ช่อง แล้วปิดฝาให้สนิท
2. ทำไปบ่มในตู้บ่มที่มีอุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
3. นับปริมาณโคโลนีที่เกิดขึ้นบนสไลด์และแปลผลตามเอกสารอ้างอิง

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน
1. เป็นทันตแพทย์หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเชื้อจุลินทรีย์ ทั้ง 3 ชนิดอยู่แล้ว
2. สามารถวินิจฉัยสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ได้ และมีความรู้ความสามารถในการอ่านแผ่นอ่านผล
3. ไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ ยกเว้นทันตแพทย์แนะนำและอยู่ภายใต้กำกับทันตแพทย์ในการใช้งานและอ่านผล

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25ºC

ขนาดบรรจุ : บรรจุในหลอดกลม