เว็บไซต์เก่า

แปรงสีฟันสำหรับเด็ก

MU DENT faculty of dentistry

แปรงสีฟันสำหรับเด็ก

วิธีการใช้ :

ราคา 35 บาท

 

วิธีการใช้ :
ใช้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

 

ข้อแนะนำ :
ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อขนแปรงเริ่มบาน และล้างแปรงให้สะอาดหลังใช้และเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ : 2 ด้าม