เว็บไซต์เก่า

น้ำยารักษาสภาพเซลล์ผิวรากฟัน

MU DENT faculty of dentistry

น้ำยารักษาสภาพเซลล์ผิวรากฟัน

ราคา 250 บาท

วิธีการใช้ :

แช่ฟัน

คุณสมบัติ :

ใช้สำหรับแช่ฟันที่หลุดออกนอกเบ้าฟัน เพื่อนำกลับเข้าสู่เบ้าฟันใหม่

คำเตือน :

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Hank’s Balanced Salt Solution

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 35 มิลลิลิตร