เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

M dent Fresh lemon

50 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้บ้วนปากวันละ 3-4 ครั้ง ควรอมกลั้วปากครั้งละ 10-15 ซีซี เป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที
หลังอาหารและก่อนนอน แนะนำให้ใช้หลังการแปรงฟัน หรือเมื่อมีอาการปากแห้ง

คำเตือน :

มีสาร Sodium fluoride ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์

ส่วนประกอบสำคัญ :

Aqua, Sorbitol, Sodium fluoride

ขนาดบรรจุ : 250 มิลลิลิตร