เว็บไซต์เก่า

Gutta-percha solvent

MU DENT faculty of dentistry

Gutta-percha solvent

ราคา 390 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้สารปริมาณเล็กน้อย ใส่บนกัตตาเปอร์ชา ทำการรื้อกัตตาเปอร์ชาด้วยเครื่องมือ
เช่น ไฟล์ในขณะที่กัตตาเปอร์ชาอ่อนตัว ใช้เฉพาะทันตแพทย์เท่านั้น

ส่วนประกอบสำคัญ :

น้ำมันสกัดจากผลไม้ตระกูลส้ม

ขนาดบรรจุ : 10 มิลลิลิตร