เว็บไซต์เก่า

Fluoride Mouthwash 0.05% (Mint) 250 ml.

MU DENT faculty of dentistry

Fluoride Mouthwash 0.05% (Mint) 250 ml.

ราคา 45 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้อมบ้วนปากเพื่อป้องกันฟันผุครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้งก่อนนอน
โดยอมอย่างน้อย 1 นาทีหลังแปรงฟัน และห้ามรับประทานอาหารหรือน้ำภายใน 30 นาที หลังอมบ้วนปาก

คำเตือน :

มีสาร Sodium Fluoride เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้น้ำยาบ้วนปากปริมาณน้อยและมีผู้ใหญ่ดูแล
ขณะบ้วนปาก ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วยให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์

ส่วนประกอบสำคัญ :

Aqua,Propylene Glycol, Sodium Fluoride

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 250 มิลลิลิตร