เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Erythrosine 6%

รุาคา 60 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้สำลีก้อนเล็กจุ่มและทาที่ตัวฟัน แล้วบ้วนด้วยน้ำเปล่าที่สะอาด

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับย้อมคราบจุลินทรีย์ เพื่อประเมินอนามัยในช่องปาก

คำเตือน :

ห้ามรับประทานและใช้เฉพาะทันตแพทย์เท่านั้น

ส่วนประกอบสำคัญ :

Erythrosine

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30ºC

ขนาดบรรจุ : 5 มิลลิลิตร