เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Endo Clean (17% solution EDTA)

MU DENT faculty of dentistry

Endo Clean (17% solution EDTA)

ราคา 280 บาท

วิธีการใช้ :

ดูดน้ำยา Endo Clean 2 มิลลิลิตร ฉีดล้างคลองรากฟันช้าๆ ด้วยขนาด G25-G27

เป็นเวลาประมาณ 1 นาที แล้วล้างตามด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 2 มิลลิลิตร

ข้อบ่งใช้ :

ใช้ล้างคลองรากฟันเพื่อกำจัดชั้นสเมียร์บนผนังคลองรากฟัน

ส่วนประกอบสำคัญ :

EDTA 17%w/w

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิ 20-30 °C และปิดฝาทันทีหลังการใช้งาน

เพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำยา

ขนาดบรรจุ : 200 มิลลิลิตร