เว็บไซต์เก่า

Endo Clean (17% solution EDTA)

MU DENT faculty of dentistry

Endo Clean (17% solution EDTA)

ราคา 280 บาท

วิธีการใช้ :

ดูดน้ำยา Endo Clean 2 มิลลิลิตร ฉีดล้างคลองรากฟันช้าๆ ด้วยขนาด G25-G27

เป็นเวลาประมาณ 1 นาที แล้วล้างตามด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 2 มิลลิลิตร

ข้อบ่งใช้ :

ใช้ล้างคลองรากฟันเพื่อกำจัดชั้นสเมียร์บนผนังคลองรากฟัน

ส่วนประกอบสำคัญ :

EDTA 17%w/w

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิ 20-30 °C และปิดฝาทันทีหลังการใช้งาน

เพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำยา

ขนาดบรรจุ : 200 มิลลิลิตร