เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Disclosing Paste

ราคา 45 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้พู่กันทาวัสดุบาง ๆ ที่ใต้ฐานฟันเทียม แล้วให้ผู้ป่วยกัดและเคี้ยว

ข้อบ่งใช้ :

ใช้ตรวจรอยกดทับใต้ฐานฟันเทียม

คำเตือน :

ห้ามรับประทานและใช้เฉพาะทันตแพทย์เท่านั้น

ส่วนประกอบสำคัญ :

Zinc Oxide, Starch Powder, Vaseline

ขนาดบรรจุ : 30 กรัม