เว็บไซต์เก่า

Dental Stone Type 4

MU DENT faculty of dentistry

Dental Stone Type 4

ราคา 640 บาท

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับทำชิ้นหล่อแบบฟัน เพื่อวางแบบสร้างวัสดุบูรณะฟัน ที่สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี และมีความแข็งแรงสูง

การเก็บรักษา :

หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม