เว็บไซต์เก่า

Dental Stone Type 3

MU DENT faculty of dentistry

Dental Stone Type 3

ราคา 370 บาท

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับทำชิ้นหล่อแบบฟัน เพื่อศึกษาและงานฟันเทียมชนิดถอดได้

การเก็บรักษา :

หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม