เว็บไซต์เก่า

Dental Stone Orthodontic Type

MU DENT faculty of dentistry

Dental Stone Orthodontic Type

ราคา 370 บาท

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

เพื่อใช้ศึกษาอวัยวะปริทันต์สำหรับทันตกรรมจัดฟัน

การเก็บรักษา :

หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม