เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Clove oil

ราคา 65 บาท

วิธีการใช้ :

ชุบด้วยสำลีก้อนเล็กหรือแท่งกระดาษ (paperpoint) ใส่ในโพรงประสาทฟัน หรือส่วนท้ายของคลองรากฟัน

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ลดอาการปวดฟันจากเนื้อเยื่อฟันอักเสบ

คำเตือน :

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Clove oil

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 15 มิลลิลิตร