เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Camphophenol

ราคา 35 บาท

วิธีการใช้ :

ชุบด้วยสำลีก้อนเล็ก หรือแท่งกระดาษ (paperpoint) ใส่ในโพรงประสาทฟัน หรือส่วนท้ายของคลองรากฟัน

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในคลองรากฟัน

คำเตือน :

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Camphor, Liquid Paraffin, Phenol

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 15 มิลลิลิตร