INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

Calcium hydroxide

ราคา 120 บาท

วิธีการใช้ :

ผสมกับน้ำกระสายแล้วใส่ในคลองรากฟัน

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในคลองรากฟันและช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูก

 

คำเตือน :

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Calcium Hydroxide

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 50 กรัม