เว็บไซต์เก่า

ติดต่อ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

ติดต่อ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 
 
 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

เบอร์กลาง 02 -200-7777

เพื่อให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผู้ให้การบำบัดรักษาจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลประวัติอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย หากผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ กรุณาพาล่ามมาเพื่อการติดต่อสื่อสาร

 • หน่วยคลังผู้ป่วย :  0-2200-7798
 • หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม : 0-2200-7768
 • คลินิกทันตกรรมพิเศษ : 0-2200-7799 , 090-197-0097 , 098-250-6037 , 063-225-0584
 • คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน :  0-2200-7770 , 090-197-0092
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : 0-2200-7771
 • คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร : 0-2200-7772 , 090-197-0086
 • คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร : 0-2200-7773 , 090-197-0094
 • ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม : 0-2200-7774 , 081-836-3078
 • ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล : 0-2200-7775 , 090-197-0084
 • คลินิกทันตกรรมจัดฟัน : 0-2200-7776 , 090-197-0096 , 081-399-6396
 • คลินิกทันตกรรมเด็ก : 0-2200-7778 , 090-197-0081
 • คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว : 0-2200-7779 , 090-197-0085
 • คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง :  0-2200-7557 , 090-197-0084
 • คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : 0-2200-7575 , 090-197-0091
 • คลินิกทันตกรรมหัตถการ : 0-2200-7666 , 065-5244854
 • คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ : 0-2200-7746 , 090-197-0093
 • คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก : 0-2200-7667 , 090-197-0095
 • คลินิกกลาง :  0-2200-7676 , 090-197-0100
 • คลินิกเพรสทีจ :  0-2200-7878 , 096-110-5850
 • คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร  : 0-2200-7887 , 090-197-0083
 • หน่วยผู้ป่วยใน :  0-2200-7777 (ต่อ9928) , 080-075-6072
 • หน่วยห้องผ่าตัด : 0-2200-7766 , 090-197-0098
 • หน่วยวิสัญญีวิทยา : 085-964-4441