เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการให้บริการ หน่วยบริการสุขภาพ

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการให้บริการ หน่วยบริการสุขภาพ

ที่ตั้ง :  หน่วยบริการสุขภาพ/ห้องปรึกษาสุขภาพทางการแพทย์ (Health consult Room) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

ติดต่อ : ภายใน โทร.1017

บุคลากรให้บริการ : พยาบาล 1 คน, แพทย์ 1 คน

 

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจและรักษา สัปดาห์ละ 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสบดี (เวลา 09.00 – 14.00 น.)

 

นอกเวลาราชการ : * ยังไม่เปิดให้บริการ

 

งานที่ให้บริการ

1)      งานตรวจรักษา

: ให้บริการตรวจและรักษา บุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรม

: กรณีฉุกเฉิน เกินขอบขีดความสามารถในการรักษา จะส่งต่อ (Refer) ตามสิทธิ์ของผู้ป่วย และร.พ ใกล้เคียง เช่น ร.พ.รามาธิบดี, ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน โดยทำงานร่วมกับหน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์

 

2)      งานให้คำปรึกษา

: ให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการภาวะเจ็บป่วย สุขภาพทั่วไป กรณีมีปัญหาสุขภาพแก่ บุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรม (ก่อนรับการรักษาทางทันตกรรม)

 

3)      งานบริการทั่วไป

: จัดเตรียมกระเป๋ายาและสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกค่ายอาสาฯ/จบการศึกษา อบรม/ประชุม สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่และต่างประเทศ เป็นต้น

: จัดเตรียมกระเป๋ายา สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานอบมรมดับเพลิง งานวิ่งการกุศล  เป็นต้น

: ฉีดวัคซีนไวรัสตับอีกเสบบี แก่นักศึกษาทันตแพทย์และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์