เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการให้บริการของหน่วยทันตกรรมชุมชน (ระบบการเรียนการสอน)

แนวทางการให้บริการของหน่วยทันตกรรมชุมชน (ระบบการเรียนการสอน)

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการให้บริการของหน่วยทันตกรรมชุมชน (ระบบการเรียนการสอน)

ตำแหน่งที่ตั้งอาคารพรีคลินิก ชั้น 1
เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์  8.30 – 16.00 น.  ( ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของคณะฯ )
การให้บริการหน่วยทันตกรรมชุมชน เป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ชุมชน เขต กทม.
ให้การรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์

1. นักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2. นักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( นานาชาติ )

3. นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

โดยอยู่ในการควบคุมและดูแลของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ประเภทการให้บริการ

1. งานฟลูออไรด์ ( เคลือบฟลูออไรด์เจล , เคลือบฟลูออไรด์วาณิช , ทา SDF )

2. งานเคลือบหลุมร่องฟัน

3. PRR

4. งานอุดฟัน ( ไม่ซับซ้อน )

5. การให้ทันตสุขศึกษา

 

* กรณีที่เป็น Case ฟันผุถึงโพรงประสาทฟัน หรือต้องให้การรักษาฉุกเฉินจะทำการส่งต่อไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 38 และคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ขั้นตอนการให้บริการ

1. นักศึกษาทันตแพทย์วางแผนงานกับอาจารย์เวรประจำวัน เพื่อเตรียมรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าไปทำการรักษา

2. เมื่อสรุปแผนปฏิบัติงานได้แล้ว นักศึกษาทันตแพทย์ที่เป็นผู้ประสานงานประจำวันจะมาเขียนเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่จะทำการรักษาที่ห้องหน่วยทันตกรรมชุมชน

3. เจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมชุมชนจะทำการประสานงานไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งแผนปฏิบัติงานและรายชื่อนักเรียนที่ต้องมารับการรักษาให้แก่คุณครู (ในกรณีที่โรงเรียนไม่สะดวกให้เข้า เจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมชุมชนจะต้องแจ้งนักศึกษาทันตแพทย์และอาจารย์เวรประจำวันนั้นให้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยยานพาหนะเพื่อขอยกเลิกรถ)

4. เมื่อถึงวันปฏิบัติงานนักศึกษาทันตแพทย์จะมาช่วยกันขนของวัสดุอุปกรณ์ที่ทำการเบิกไว้ขึ้นรถ  ที่ห้องหน่วยทันตกรรมชุมชนเพื่อเดินทางไปยังโรงเรียนที่รับผิดชอบ

5. เมื่อเดินทางถึงโรงเรียนจะช่วยกันขนของลงและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจฟันและให้บริการในส่วนอื่นๆ

6. นักศึกษาทันตแพทย์ที่เป็นผู้ประสานงานประจำวันจะเป็นคนทำการคัดกรองผู้ป่วย ถ้านักเรียนคนไหนผ่านการคัดกรองแล้ว จะให้มาบ้วนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าไปตรวจฟัน

7. เริ่มทำการตรวจฟันทำ Chart และรักษาตามแผนงานที่วางไว้

8. เมื่อทำการรักษาเสร็จแล้ว เก็บของเดินทางกลับคณะทันตแพทย์

9. นักศึกษาทันตแพทย์เตรียมวางแผนครั้งถัดไป และส่งแผนงานที่หน่วยทันตกรรมชุมชน

10. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแผนงานครั้งต่อไป

 

สิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพ ( สปสช. )
ข้อมูลติดต่อโทร 02-200-7656