เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคในโครงการ “รักฟัน แบ่งปันสู่สังคม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคในโครงการ “รักฟัน แบ่งปันสู่สังคม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคในโครงการ “รักฟัน แบ่งปันสู่สังคม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และช่วยเหลือสังคมตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้แก่

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
กองทุนสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)