เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และศิษย์เก่าของคณะ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และศิษย์เก่าของคณะ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วัชรินทร์ หอวิจิตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล งานคืนสู่เหย้าเรามหิดล : MU Blue Night ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล