เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 302 – 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)