เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดการปฏิบัติการ “ห้องกัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์” (ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3: BSL-3) ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดการปฏิบัติการ “ห้องกัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์” (ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3: BSL-3) ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดการปฏิบัติการ “ห้องกัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์” (ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3: BSL-3) ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ 3 ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล