เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 34th SEAADE Annual Scientific Meeting ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 34th SEAADE Annual Scientific Meeting ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 34th South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Annual Scientific Meeting ภายใต้หัวข้อ “Co-Creating Dental Education for Tomorrow” จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, National University of Singapore (NUS) ณ University Town, Kent Ridge Campus of NUS สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ยังได้เข้าร่วมประชุมในช่วง Dean’s Meeting โดยมีคณบดีจากประเทศสมาชิก SEAADE เข้าร่วม เพื่อเจรจาความร่วมมือทางการศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านทันตกรรม ระหว่างกัน

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมนั้น ประกอบไปด้วยช่วง Keynote Speaker, Panel Discussion และ Workshop โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ การนำเสนอ Oral/Poster Presentation และ Students’ Competition – Community Dentistry ซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ รวมไปถึงงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Reception and Gala Dinner โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษา จากสถาบันสมาชิก SEAADE ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย กว่า 60 สถาบัน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม