เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติการของภาควิชา (PA) ระดับภาควิชา 15 ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติการของภาควิชา (PA) ระดับภาควิชา 15 ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติการของภาควิชา (PA) ระดับภาควิชา 15 ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา