เว็บไซต์เก่า

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติการของภาควิชา (PA) ระดับภาควิชา 15 ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติการของภาควิชา (PA) ระดับภาควิชา 15 ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติการของภาควิชา (PA) ระดับภาควิชา 15 ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา