เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว “สิรินเด้นท์”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว “สิรินเด้นท์”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว “สิรินเด้นท์” เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวสิรินเด้นท์ เป็นยาสีฟันที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายอนุสิทธิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ “องค์ประกอบของยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว” (อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๑๙๐๕) และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวเพื่อแจกจ่ายและจำหน่าย ทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า “สิรินเด้นท์” ชื่อภาษาอังกฤษ “Sirindent” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ที่จะทำการจัดจำหน่าย โดยรายได้ส่วนหนึ่งถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรายได้อีกส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษา การวิจัย และการบริการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการดูแลผู้ด้อยโอกาสของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักพระราชวัง