เว็บไซต์เก่า

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล