เว็บไซต์เก่า

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในงาน ร้อยรัก ถักทอใจ สายใยมุทิตาจิต โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เกษียณอายุฯ เข้าร่วมในพิธีจำนวน 18 ราย

โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การแสดง วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุฯ พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร
จากนั้นประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณเนื่องในวาระเกษียณอายุฯ ผู้แทนเกษียณอายุฯ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา