เว็บไซต์เก่า

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้สนใจ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การบรรยายเรื่อง “การดูแลและทำความสะอาดช่องปากเด็กในช่วงวัย 6-9 ปี” โดย ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล, “ฟันกรามแท้ซี่แรกของลูกขึ้นเมื่อไหร่ ต้องดูแลอย่างไร” โดย อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ และ “ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับฟัน” โดย ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองของน้องๆที่มีอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งภาพถ่ายน้องๆ ขณะแปรงฟัน ร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง QR Code อีกด้วย