INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้สนใจ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การบรรยายเรื่อง “การดูแลและทำความสะอาดช่องปากเด็กในช่วงวัย 6-9 ปี” โดย ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล, “ฟันกรามแท้ซี่แรกของลูกขึ้นเมื่อไหร่ ต้องดูแลอย่างไร” โดย อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ และ “ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับฟัน” โดย ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองของน้องๆที่มีอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งภาพถ่ายน้องๆ ขณะแปรงฟัน ร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง QR Code อีกด้วย