เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย