เว็บไซต์เก่า

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย