เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ คุณวาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ คุณวาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และคุณวาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผลงาน การผลิตน้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา (Natural Root Canal Filling (Gutta percha) Solvent)