เว็บไซต์เก่า

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ คุณวาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ คุณวาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และคุณวาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผลงาน การผลิตน้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา (Natural Root Canal Filling (Gutta percha) Solvent)