เว็บไซต์เก่า

พิธีมอบรางวัล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบรางวัล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา