เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564” และ รับมอบป้าย “รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564” และ รับมอบป้าย “รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม
เข้ารับมอบโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564”
และ รับมอบป้าย “รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564”(รางวัลดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล