เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการศึกษาต่อเนื่อง งานประชุมวิชาการนานาชาติ Mahidol International Endodontics Symposium 2021 (MIES)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการศึกษาต่อเนื่อง งานประชุมวิชาการนานาชาติ Mahidol International Endodontics Symposium 2021 (MIES)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการศึกษาต่อเนื่อง งานประชุมวิชาการนานาชาติ Mahidol International Endodontics Symposium 2021 (MIES) จากรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล