เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก เป็นผู้รับมอบเครื่องดื่ม แบรนด์ ไฟโตดริ๊งค์  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 3,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี เภสัชกรหญิงจันทิมา เปี่ยมชัยวงศ์ Senior Manager – Detailing เป็นตัวแทนบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ในการส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล