เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก เป็นผู้แทนคณะฯ รับมอบเครื่องดื่ม แบรนด์ ไฟโตดริ๊งค์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมี เภสัชกรหญิงจันทิมา เปี่ยมชัยวงศ์ Senior Manager – Detailing เป็นตัวแทนบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ในการส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อมอบให้กับบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล