เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ผลสำเร็จการสร้างขากรรไกร โดยใช้กระดูกน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day) ครั้งแรกในประเทศไทย”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ผลสำเร็จการสร้างขากรรไกร โดยใช้กระดูกน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day) ครั้งแรกในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าว “ผลสำเร็จการสร้างขากรรไกร โดยใช้กระดูกน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day) ครั้งแรกในประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย หัวหน้าโครงการและทีมแพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลอาจารย์ นพ. ทพ.คณิน อรุณากูรอาจารย์ ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญอาจารย์ ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์อาจารย์ ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และผู้ป่วยที่ทำการรักษาสำเร็จ เป็นรายแรกของประเทศไทย “ด้วยวิธีการสร้างขากรรไกร โดยใช้กระดูกน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in a Day)” เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ปัจจุบันมะเร็งช่องปากและเนื้องอกในช่องปากนับเป็นโรคที่พบได้บ่อย การรักษาด้วยการผ่าตัดยังคงเป็นวิธีการรักษาหลัก แต่มีขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก กว่าจะได้ใบหน้าและการสบฟันที่ดี

 

และจากผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเนื้องอกในช่องปากและสร้างขากรรไกรโดยใช้กระดูกน่องและต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียมได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากการผนึกกำลังของทีมแพทย์และทันตแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ร่วมกับให้การรักษาอย่างเป็นองค์รวม ได้นำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล มาช่วยในการสร้างชิ้นงานตั้งแต่ก่อนทำการผ่าตัด ซึ่งทำให้ผลของการรักษามีความแม่นยำที่สุด เพื่อให้การทำงานในห้องผ่าตัดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการรอใส่ฟันเทียมไปได้เป็นปีหรือหลายปี ผู้ป่วยสามารถกลับมามีโครงสร้างใบหน้าที่ดีเหมือนก่อนผ่าตัด หายจากโรคเนื้องอกในช่องปากและมีการสบฟันที่ดีทันทีหลังการผ่าตัด มีรอยยิ้มที่สวยงาม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วย นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยที่ยกระดับการผ่าตัดบูรณะใบหน้าและขากรรไกรให้สำเร็จเร็วขึ้นและปลอดภัย

 

ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Excellence Center ด้านการผ่าตัดเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก ในอนาคตอันใกล้ต่อไป