เว็บไซต์เก่า

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบธงสัญลักษณ์งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท จากนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้ง 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

 

โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ต่อไป