เว็บไซต์เก่า

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10

เมื่อที่ 21 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญของสำนักงานทันตแพทยสภา และเข้าร่วมการประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ทพ.สุชิต พูลทอง ผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ณ สำนักงานทันตแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี