เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 6 มิถุนายน 2561

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง

1.“Digital Dentistry, Social Media, and Disruptive Technologies to Dentistry and Dental Education”
By Professor Denis F. Kinane

2. “The Minimal Invasive Smart Smile Design and the Complete Digital Workflow”Part IAssistant
By Professor Dr. Cagdas Kislaoglu

3. “The Next Generation Dentistry in the Elderly Society”

By ProfessorTakaaki Ueno