เว็บไซต์เก่า

การบรรยาย “งานบันดาลใจ Inspiration at Work สุขทั้งใจ ได้ทั้งงาน” โดยวิทยากร ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

การบรรยาย “งานบันดาลใจ Inspiration at Work สุขทั้งใจ ได้ทั้งงาน” โดยวิทยากร ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ