เว็บไซต์เก่า

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารประจำปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารประจำปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโอกาสเข้าตรวจสอบอาคารประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล