เว็บไซต์เก่า

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

แนะนำคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้บริการทันตกรรมด้านการรักษารากฟัน และศัลยกรรมปลายรากฟัน โดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตแพทย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และทันตแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เช่น ขยายคลองรากฟันด้วยมอเตอร์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมในการรักษา

 

ระบบการให้บริการ

  • ระบบการเรียนการสอน ติดต่อทำบัตรและตรวจช่องปาก เพื่อเข้าคิวรอนัดหมายตามระบบการเรียนการสอน
  • ระบบบริการ
    • มีหนังสือส่งตัว ผู้ป่วยนำหนังสือส่งตัวมาติดต่อทำบัตรและสามารถมานัดหมายรักษาคลองรากฟันที่คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
    • ไม่มีหนังสือส่งตัว ผู้ป่วยมาติดต่อทำบัตรและเข้าตรวจที่คลินิกระบบบริการของคณะ แล้วทันตแพทย์จะส่งต่อให้มานัดรักษาคลองรากฟันที่คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

คิวการรักษาและการนัดหมาย

  • ระบบการเรียนการสอน ของนักศึกษาหลังปริญญา ระยะเวลาการรอคอยคิวประมาณ 1-2 ปี เมื่อถึงคิวเจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรเพื่อยืนยันรับการรักษา จากนั้นจะติดต่อนัดหมายทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ป่วยให้ไว้ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทาง Line official account
  • ระบบบริการ ติดต่อรับการนัดหมายที่หน้าเคาน์เตอร์คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ หรือ ระยะเวลาการรอนัดหมาย 1-3 เดือน หากต้องการเลื่อนนัด สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทาง Line official account

 

นอกจากนี้คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Mahidol Dental Microscope Center) สำหรับงานรักษาคลองรากฟันที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เช่น การสำรวจหาคลองรากฟัน การรื้อเครื่องมือหัก การซ่อมรอยทะลุในคลองราก และงานศัลยกรรมปลายรากฟัน ให้แก่ทันตแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ