– คลินิกในเวลาราชการ (9.00-16.00 น.)
– คลินิกนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.)