1. โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

2. งานประชุมวิชาการ “The 14th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress”
ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

3. เสนอผลงานวิจัยในงาน “The Second Osaka-Mahidol-Chulalongkorn Joint Symposium”
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2554

 

 

 

4.งานประชุมวิชาการ The 16th International Congress “PhytoPharm ” ณ เมือง St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555

  

 

 

 

5.งานประชุมวิชาการ The First Thailand-Japan-Korea Joint Symposium on Translational Research in Oral Sciences,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555