• โครงการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ร่วมกับ Drive Dental Incorporation Co., LTD จัดบรรยาย “Renfert Wax-up Principle Module 3 : The principles of the histo-anatomic structure of teeth” โดย Szabolcs Hant

 

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ Orofacial pain : episode I , current pain management stragegies

 

• การรับสมัครผู้ป่วยจำลอง

 

• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอกรณีผู้ป่วย “รายวิชา DTMS 537 : Masticatory Science Clinic l”

 

• โครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ : ศาสตร์ใหม่ที่ทันตแพทย์ไทยควรรู้” (Dental sleep medicine : new emerging field that dentists should learn) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556