เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

แนะนำศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียม ด้วยการฝังรากเทียมและทำฟันเทียมแบบถอดได้ แบบติดแน่น หรือฟันเทียมทั้งปากมายึดติดกับรากเทียมที่ฝังนั้น โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบจำนวนรากเทียมที่ฝัง และชนิดของฟันเทียมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ข้อดีในการใส่รากเทียม คือรากเทียมสามารถทดแทนรากฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป โดยทันตแพทย์สามารถทำฟันเทียมยึดบนรากเทียมโดยตรง โดยไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติที่ติดกับช่องว่างที่ต้องใส่ฟันเทียม และฟันเทียมที่ยึดบนรากเทียมมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวใกล้เคียงเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ศูนย์ทันตกรรมรากทียมยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา และบริการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรากเทียมด้วย

 

โดยแบ่งการบริการเป็น 2 ระบบ
1. ระบบการเรียนการสอน
2. ระบบบริการ

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 16.00 น. ** ยกเว้นวันพุธช่วงบ่าย

เบอร์โทร 02-200-7777 ต่อ 7774,3352

เบอร์โทรสายตรง 02-2007774

มือถือ  081-836-3078