เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

แนะนำศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียม ด้วยการฝังรากเทียมและทำฟันเทียมแบบถอดได้ แบบติดแน่น หรือฟันเทียมทั้งปากมายึดติดกับรากเทียมที่ฝังนั้น โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบจำนวนรากเทียมที่ฝัง และชนิดของฟันเทียมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ข้อดีในการใส่รากเทียม คือรากเทียมสามารถทดแทนรากฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป โดยทันตแพทย์สามารถทำฟันเทียมยึดบนรากเทียมโดยตรง โดยไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติที่ติดกับช่องว่างที่ต้องใส่ฟันเทียม และฟันเทียมที่ยึดบนรากเทียมมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวใกล้เคียงเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ศูนย์ทันตกรรมรากทียมยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา และบริการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรากเทียมด้วย

 

โดยแบ่งการบริการเป็น 2 ระบบ
1. ระบบการเรียนการสอน
2. ระบบบริการ

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 16.00 น. ** ยกเว้นวันพุธช่วงบ่าย

เบอร์โทร 02-200-7777 ต่อ 7774,3352

เบอร์โทรสายตรง 02-2007774

มือถือ  081-836-3078