เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คำแนะนำสำหรับการอุดฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

คำแนะนำสำหรับการอุดฟัน

ระเบียบการคลินิกทันตกรรมเด็ก

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

ระเบียบการคลินิกทันตกรรมเด็ก

การแปรงฟันถูกวิธี

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

การแปรงฟันถูกวิธี

ระเบียบการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

ระเบียบการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

คำแนะนำสำหรับผู้ใส่ฟันเทียมทั้งปาก

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

คำแนะนำสำหรับผู้ใส่ฟันเทียมทั้งปาก

ชนิดของฟันเทียม

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

ชนิดของฟันเทียม

คำแนะนำการปฏิบัติตัว ก่อน-หลัง รับยาสงบประสาททางหลอดเลือดดำ

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

คำแนะนำการปฏิบัติตัว ก่อน-หลัง รับยาสงบประสาททางหลอดเลือดดำ

คำแนะนำการปฏิบัติตัว ก่อน-หลัง รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

คำแนะนำการปฏิบัติตัว ก่อน-หลัง รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป

คำแนะนำการปฎิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

คำแนะนำการปฎิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล